Inici | www.academia.cat | contacte | Avís Legal | Català · Castellano · English
Ho sentim, aquest contingut no està disponible en l'idioma actual

Temes de Divulgació

"Em dic J. T., tenc 45 anys i des de fa 4 anys pateixo d'ac√ɬļfens aguts amb petita hipoac√ɬļsia a partir dels 4000 hz.El diagn√ɬ≤stic √ɬ©s per traumatisme ac√ɬļstic (treballar durant anys a una ind√ɬļstria sorollosa). Fa dos mesos em va apar√ɬ®ixer un nou episodi d'ac√ɬļfens, el quals nom√ɬ©s s√ɬ≥n presents al llit, al recostar l'orella dreta sobre el coix√ɬ≠ els sento en aquesta, no tenen res a veure amb els que pateixo de manera habitual, els nous s√ɬ≥n del tipus intermitent, desordenats i m√ɬ©s semblants a un soroll en forma de ""clic"", o percussi√ɬ≥. S√ɬ≥n molt molestos i repetitius.

M'han fet tota classe d'exploracions:taps de cerumen, evocats auditius, ressonància magnètica de cap i de coll, anàlisi clínica, amb resultats sempre negatius. Li agrairia em donàssin algun tipus de valoració sobre aquest nou símptoma.

Gràcies"
El fet de que els ac√ɬļfens apareguin estant al llit i amb l orella dreta sobre el coix√ɬ≠, pot ser explicat per loclusi√ɬ≥ de l` orella i per tant major percepci√ɬ≥ dels sons interns (en aquest cas lac√ɬļfen). Habitualment els ac√ɬļfens son complexos (mes de un soroll). Esperem en un futur de la investigaci√ɬ≥ farmacol√ɬ≤gica, un tractament definitiu.

Societat Catalana d√ʬĬôOtorinolaringologia i Patolog√ɬ≠a Cervicofacial
"Mi compa√ɬĪera necesita un otorrino, pero vino a vivir a Bcn hace un a√ɬĪo y no conoce a ninguno. Dado su historial me gustar√ɬ≠a que me orientarais un poco. Ella nota que esta perdiendo m√ɬ°s capacidad auditiva √ɬļltimamente. Aunque desde los trece a√ɬĪos tiene una lesi√ɬ≥n en el nervio √ɬ≥tico que ya le redujo audici√ɬ≥n. Esa lesi√ɬ≥n(al parecer, irreversible) fue producida por un tratamiento quimioter√ɬ°pico o antineopl√ɬ°sico que le administraron para combatir un tumor ov√ɬ°rico. Desde entonces tambi√ɬ©n sufre un ""pitido"" constante en el o√ɬ≠do que no es un ac√ɬļfeno y que para solucionarlo no le han sabido recomendar otro tratamiento que tranquilizantes. Me gustar√ɬ≠a encontrar un otorrino familiarizado con este tipo de lesiones producidas por la quimio(usaron vincristina y otros) y me interesar√ɬ≠a conocer los avances en la resoluci√ɬ≥n de ese tipo de ruidos que son tan desagradables. Gracia por la atenci√ɬ≥n prestada y un saludo."
Sra: La lesión del nervio auditivo por ciertas medicaciones, como pueden ser los quimioteràpicos antineoplásicos (sobretodo los que contienen Cis-Platino) es ampliamente conocido por los especialistas en otología. Desgraciadamente, como muchas otras lesiones de dicho nervio/oído interno, como usted bien comenta son irreversibles y no tiene un tratamiento efectivo hoy en día. Es evidente que para dar una respuesta mejor debería ser evaluada por un otorrino, para valorar el nivel de pérdida auditiva y analizar ciertos aspectos de tolerancia que requieren un contacto directo. Nuestro objetivo como sociedad y responsable de la página Web no permite dar nombres de especialistas concretos, pero te aseguro que cualquier miembro de nuestra sociedad científica podría atender perfectamente el problema que se plantea.

Societat Catalana d√ʬĬôOtorinolaringologia i Patolog√ɬ≠a Cervicofacial
"Me llamo F., y he visitado vuestra web en busca de informaci√ɬ≥n ya que tengo un hijo de 3 a√ɬĪos con problemas de otitis serosa recurrente. Me gustar√ɬ≠a llevarle al MEJOR OTORRINOLARINGOLOGO PEDIATRICO de Catalu√ɬĪa y quisiera pediros informaci√ɬ≥n sobre cual es el mejor sitio adonde puedo acudir. Gracias de antemano"
Muy Sr. mío,

Lamento comunicarle que la web de la Societat Catalana de ORL, que engloba a todos los profesionales de esta especialidad, no puede recomendar ni centros ni profesionales. Por otra parte, me permito indicarle, que el diagn√ɬ≥stico de Otitis Serosa Recurrente se trata de una patolog√ɬ≠a en el ni√ɬĪo muy extendida, frecuente y por lo tanto conocida en todo su √ɬ°mbito por los especialistas de ORL. No puede considerarse por tanto que existan profesionales ni centros hospitalarios especializados en tal patolog√ɬ≠a. Reciba un cordial saludo

Societat Catalana d√ʬĬôOtorinolaringologia i Patolog√ɬ≠a Cervicofacial
"Hola, em dic A. B. i des de fa dos anys i mig que vaig d'un otorrino a un altre, fent proves i no en trec l'aigua clara. Trobar aquesta b√ɬļstia de consulta ha estat per a mi una alegria. Els ho agraeixo.

Tinc gaireb√ɬ© 43 anys i mai no havia tingut cap problema d'o√ɬĮda. Sobtadament, als 40 anys em va comen√ɬßar un dolor intens a l'o√ɬĮda esquerra. En la consulta a l'otorrino tot era normal. Vaig adonar-me que perdia audici√ɬ≥ i aix√ɬ≠ ho confirmaren les audiometries. Tots els metges consultats (5) m'han dit que concorden amb una otoesclerosi, en principi amb un bon pron√ɬ≤stic per fer una espedectomia. Per√ɬ≤, diuen que aix√ɬ≤ no fa mal, que el dolor deu tenir un altre origen. Els meus s√ɬ≠mptomes s√ɬ≥n: dolor persistent a la part inferior de l'orella, internament, dif√ɬļs, que s'escampa a la part superior esquerre del cap , darrera l'orella i comen√ɬßament del coll.

Hi ha causes que sé que em desencadenen el dolor: un soroll molt agut, fred, aigua a l'orella, esforç de concentració.

L'ibuprofè alleugereix el dolor, sinó persisteix tot el dia. Amb un bon descans nocturn, també millora. Però un lleuger dolor, sempre el tinc.

Proves que m'han fet, totes sense detectar cap anomalia(tampoc otoesclerosi): RX convencional de l'orella i de la part inferior, TAC i TAC de contrast, RX maxil√ā¬∑lo facial.

També m'ha visitat un neuròleg.

Fins ara era √ɬļnicament l'orella esquerra, per√ɬ≤ √ɬļltimament comen√ɬßo a notar com una pressi√ɬ≥ en el conducte auditiu de l'orella dreta, dolor lleuger i alguns sorolls.

Antecedents familiars: una àvia que hi sentia molt malament i sempre duia les orelles tapades amb cotons, perquè deia que les tenia molt delicades.

He de continuar fins a trobar l'origen del mal?

M'he d'operar d'otoesclerosi sense tenir un diagn√ɬ≤stic segur?M'he de fer la idea que no podr√ɬ© continuar fent la feina que faig, si √ɬ©s que l'orella dreta es posa al nivell de l'esquerra? √ɬČs hereditari?

Gràcies per l'atenció."

Estimada Sra:

L'otosclerosi √ɬ©s una malaltia en molts casos heredit√ɬ†ria i produeix una p√ɬ®rdua auditiva progressiva per fixaci√ɬ≥ d'un petit os situat a la part m√ɬ©s interna de l'orella mitjana. Malhauradament encara que la cl√ɬ≠nica i exploracions orientan a aquest diagn√ɬ≤stic, nom√ɬ©s amb la revisi√ɬ≥ quir√ɬļrgica es pot confirmar de cert.

Tal com ja li han explicat aquesta malaltia no dona dolor.

Ben cordialment,

Societat Catalana d√ʬĬôOtorinolaringologia i Patolog√ɬ≠a Cervicofacial
"M'agradaria fer-vos unes quantes preguntes sobre una pèrdua d'audició que vinc patint des de l'adolescència.

Ara tinc 36 anys i baix neixer amb una fisura palatina. Al llarg dels anys les meves orelles han patit una otitis cr√ɬ≤nica procovant perforacions en els dos timpans. Actualment tinc un 20% i un 40% de p√ɬ®rdua d'audici√ɬ≥ d'orella esquerra i dreta respectivament. A part d'aix√ɬ≤ s√ɬ≥c pianista i em dedico al m√ɬ≥n de l'ensenyament musical. El meu otorrino em diu que l'√ɬļnica soluci√ɬ≥ √ɬ©s un aparell auditiu. Tenint en compte que jo necessito una percepci√ɬ≥ sonora d'alta qualitat no s√ɬ© si aquests aparells m'ho solucionarant.

D'altra banda també m'han dit que no hi ha cap operació que m'ajudi a que aquesta otitis no em desgasti més l'orella ja que les trompes d'eustaqui no ventilen bé l'orella.

M'agradaria saber quines solucions puc tenir i quina pot serl la més indicada en el meu cas.

Moltes gràcies.
Hola A.:

La p√ɬ®rdua d'audici√ɬ≥ que tens pot millorar amb aud√ɬ≠fons. Avui en d√ɬ≠a alguns d'ells s'adaptan a diversos tipus d'entorn ( en el teu cas m√ɬļsica ). La cirurgia no et garanteix una millora ni evita un possible augment de la p√ɬ®rdua auditiva (el qual pot no produir-se si la orella no t√ɬ© m√ɬ©s problemes).

Ben cordialment,

Societat Catalana d√ʬĬôOtorinolaringologia i Patolog√ɬ≠a Cervicofacial
"Enfermedad: Oído Explicación enfermedad: Hipoacusia neurosensorial de oído izquierdo del 60% Oído derecho normal pero con tinnitus.

Soy sensible al ruido sobre todo en el derecho y suelo protegerlo ante el ruido √ā¬Ņpuede que tenga hiperacusia en ese o√ɬ≠do?

Estoy preocupado porque acabo de empezar a trabajar como profesor de m√ɬļsica en secundaria por oposici√ɬ≥n y quisiera saber si mi trabajo me puede influir negativamente en mi trabajo.

No he utilizado nunca aud√ɬ≠fono ya que la hipoacusia fue de peque√ɬĪo por lo que me he acostumbrado a o√ɬ≠r de esta forma. Casi nunca he tenido problemas, pero ahora por mi trabajo a lo mejor creo que me puede perjudicar.

Muchas gracias por atenderme y un saludo
Antecedentes ORL: Si
Otros temas médicos: Si

Explicaci√ɬ≥n otros temas m√ɬ©dicos: operaci√ɬ≥n de hernia inguinal con un mes operaci√ɬ≥n de anginas y de apendicitis con 8 a√ɬĪos."
En base a la informaci√ɬ≥n que nos proporciona le podemos decir que, desde el punto de vista del diagn√ɬ≥stico, a toda persona que presenta una hipoacusia neurosensorial unilateral le aconsejamos la realizaci√ɬ≥n de una resonancia nuclear magn√ɬ©tica para descartar distintas patolog√ɬ≠as que podr√ɬ≠an dar dicha hipoacusia. En su caso en concreto el hecho de trabajar de profesor de m√ɬļsica no deber√ɬ≠a suponerle ning√ɬļn problema, siempre y cuando el volumen de la m√ɬļsica no alcance niveles traum√ɬ°ticos para el o√ɬ≠do interno. En general cualquier paciente con su problema debe evitar los ruidos intensos y las medicinas t√ɬ≥xicas para el o√ɬ≠do. La sensibilidad al ruido que comenta corresponder√ɬ≠a m√ɬ°s a un problema de algiacusia que a una situaci√ɬ≥n de hiperacusia. Por √ɬļltimo decirle que para establecer un diagn√ɬ≥stico m√ɬ°s preciso ser√ɬ≠a conveniente que visitase a un especialista ORL para una exploraci√ɬ≥n b√ɬ°sica.

Societat Catalana d√ʬĬôOtorinolaringologia i Patolog√ɬ≠a Cervicofacial
"Hola, bona tarda:

S√ɬ≥c C., infermera d'Atenci√ɬ≥ Prim√ɬ†ria. AL nostre CAP han vingut a consultar-nos els timbalers d'una colla de diables. S√ɬ≥n un grup d'uns 20 timbalers que assagen 1 hora i mitja 2 cops a la setmana. Assagen a un sala tancada insonoritzada, per no molestar els ve√ɬĮns. Van venir a mesurar el so de quan toquen tots alhora dins la sala i sortien aproximadament uns 120 Db.

- Quines conseq√ɬľ√ɬ®ncies pot tenir per les seves orelles?
- Com es poden protegir?

Alguns ja duen taps, però no saben si és suficient.

Moltes gràcies per la vostra atenció, espero la vostra resposta per poder orientar de forma més correcta aquests pacients del nostre barri."

Hola C.:

En primer lloc dir-te que el soroll es un contaminant ambiental de primer orde i pot-ser poc conegut. Es evident que desde les primeres instancies de la Medicina fora molt bo conneixer ben be les seves conseq√ɬľ√ɬ®ncies i prevenci√ɬ≥. Els nivells de intensitat sonora son un factor important per produir conseq√ɬľ√ɬ®ncies negatives sobre l'orella humana i d'altres organs de l'economia. El nivell que ens dius, de 120 dB, es molt perjudicial, fins i tot en temps curt. Es fonamental que els teus malalts ho sapiguen i tamb√ɬ© que cal protecci√ɬ≥ (la millor es sempre amb cascos).

Per tot aix√ɬ≤ t'adjunto un petit document que pot-ser √ɬļtil per conneixer quelcom m√ɬ©s al respecte.

T'agraim la confianza i confiem haver-te pogut ajudar.

Societat Catalana d√ʬĬôOtorinolaringologia i Patolog√ɬ≠a Cervicofacial
"Bon dia! Em dic J.C i tinc 20 anys.

Avui mateix he anat a la metgessa de fam√ɬ≠lia perqu√ɬ® fa un any i mig que tinc ac√ɬļfens a l'orella dreta. He estat buscant per internet i per revistes cient√ɬ≠fiques una soluci√ɬ≥ per aquest tipus de soroll que es manifesta a la nit quan vaig a dormir quan el silenci predomina a la meva habitaci√ɬ≥.

Sempre he tingut molta mucositat a les orelles, sinusitis, rinitis... i crec, si més be no vull creure i tal com m'han dit, que és culpa de la mucositat.

A partir d'aqu√ɬ≠ m'agradaria saber si hi ha alguna soluci√ɬ≥ per tal de disminuir aquest soroll o fer-lo desapar√ɬ®ixer perqu√ɬ® si puc fer desapar√ɬ®ixer la mucositat, suposo que els ac√ɬļfens tamb√ɬ© desapareixeran.

Com a √ɬļltima soluci√ɬ≥ havia pensat en fer-me trencar el timp√ɬ† dret per tal d'aconseguir una cofosis (sordera) i aix√ɬ≠ aconseguir que desapareixin els ac√ɬļfons.

Esperant la seva resposta, els saludo cordialment.

Moltes mercès."
Benvolgut J.C.:

Els sorolls a l'orella tenen diferentes causes. Estan produits per una distorsi√ɬ≥ de l'informaci√ɬ≥ auditiva. La gran majoria desapareixen sols amb el temps i no hi ha un tractament espec√ɬ≠fic. Encara que la causa que els ha desencadenat es curi no vol dir que els sorolls parin. NO t√ɬ© cap sentit el que proposa ja que podria continuar amb ells malgrat la destrucci√ɬ≥ de l'orella. Li aconsellem segueixi les indicacions dels seus especialistes, vigili els refredats, els sorolls forts i l'estr√ɬ®s ja que segurament li aumentaran la seva intensitat. Per la nit procuri evitar el silenci absolut, √ɬ©s bo sentir m√ɬļsica suau que tapi els seus sorolls. Li ser√ɬ† m√ɬ©s f√ɬ†cil dormir.

Societat Catalana d√ʬĬôOtorinolaringologia i Patolog√ɬ≠a Cervicofacial
"Hola, soc un jove de 22 anys que te una pregunta que fins ara ning√ɬļ ma s'apigut respondre.

M'agrada la m√ɬļsica i sobretot poder gaudir d'ella en els trajectes de casa a la universitat i al treball. Pero em trobo que la contaminaci√ɬ≥ acustica a la via p√ɬļblica i al transport p√ɬļblic actualment es tant elevat que m'obliga a tindre el volum molt per sobre del recomanable.

Estaria molt agrait que alg√ɬļn especialista em recomanes quin tipus d'auriculars o cascos m'aconsellen, per poder seguir gaudint de la m√ɬļsica sense el risc de un envelliment prematur del meu sistema auditiu.

Moltes gràcies."

Hola D.:

Els cascos per veure la televisió en les persones amb pèrdua auditiva están preparats per protegir del sorroll ambiental i es poden adaptar a la ràdio. Ho podires preguntar a cases comercials de pròtesis auditives o a la medicina de treball ( ASEPEYO...). Però cal dir que en no sentir el soroll extern pots no adonar-te dels perills de l'entorn.

Societat Catalana d√ʬĬôOtorinolaringologia i Patolog√ɬ≠a Cervicofacial
"Distinguits Drs.

Sóc una estudiant de segon de batxillerat i estic fent el Treball de Recerca sobre la sordera: causes que la produeixen, com es detecta i quines solucions hi han.

He buscat tot tipus d'informacio però encara tinc un dubte: es pot produir sordera per mitjà d'una infecció dels ossets?

Espero la vostra resposta aviat i amb tot tipus d'informació que hem poguèssiu donar, us ho agrairia molt.

Moltes gràcies"
La Societat Catalana de ORL i Patología C-F me ha hecho llegar tu interés por un tema tan amplio como el que te has planteado sobre

√ʬĬúLA SORDERA. √ā¬ŅC√ɬďMO SE DETECTA? SOLUCIONES√ʬĬĚ.

La sana inquietud que sientes en este momento para resolver este problema que te has planteado, es un punto com√ɬļn que tienes con muchas de las personas que nos dedicamos a la especialidad m√ɬ©dica de la otorrinolaringolog√ɬ≠a y dentro de este grupo, algunos m√ɬ©dicos especialistas dedicamos nuestra vida profesional a tratar de curar o paliar las deficiencias auditivas.

Es un tema que trataría de resolver desarrollando un esquema que te propongo:

Definición de sordera, anatomía, fisiología o funcionamiento del oído, clasificación de las pérdidas auditivas, detección y tratamientos (que muchas veces solucionan el problema auditivo). Debes conocer desde el principio al hablar del tratamiento que la finalidad del médico es curar cuando se pueda, aliviar o mejorar en ocasiones y siempre calmar o consolar cuando no quedan más recursos.

Definición de Sordera, o lo que técnicamente llamaremos a partir de aquí Hipoacusia. Grados, o diferentes niveles de las pérdidas auditivas que podemos encontrar y Clasificación o tipos de hipoacusias. Sería aconsejable hacer una introducción sobre

Anatomía del oído. Clásicamente se divide en tres partes:
 • O√ɬ≠do externo: Pabell√ɬ≥n auditivo y conducto auditivo externo.
 • O√ɬ≠do medio: La caja del t√ɬ≠mpano con la cadena de huesecillos martillo yunque y estribo, la mastoides y la tropa de Eustaquio
 • O√ɬ≠do Interno o Laberinto: Laberinto anterior u √ɬ≥rgano de la audici√ɬ≥n que se conoce con el nombre de c√ɬ≥clea o caracol y laberinto posterior u √ɬ≥rgano del equilibrio.
Desde el oído interno conectan las fibras del nervio coclear que a través del tronco cerebral va a llevar la información auditiva hasta el área temporal del cerebro.

Fisiolog√ɬ≠a del o√ɬ≠do, o lo que es lo mismo funcionamiento del o√ɬ≠do (√ā¬ŅC√ɬ≥mo o√ɬ≠mos?): El sonido o la onda sonora llega a trav√ɬ©s del conducto auditivo externo hasta la membrana del t√ɬ≠mpano, la hace vibrar y esta vibraci√ɬ≥n se trasmite por la cadena de huesecillos hasta la ventana del vest√ɬ≠bulo (ventana oval) por donde pasa al o√ɬ≠do interno o c√ɬ≥clea y desde aqu√ɬ≠ el nervio coclear lleva la informaci√ɬ≥n hasta la corteza cerebral.

Es interesante conocer la funciones del o√ɬ≠do medio y m√ɬ°s concretamente qu√ɬ© ocurre con la onda sonora en la caja del t√ɬ≠mpano: 1.- la membrana del t√ɬ≠mpano y la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, Trasmite el sonido hasta la ventana oval. 2.- El sonido entre la membrana del t√ɬ≠mpano y la ventana oval se amplifica, la energ√ɬ≠a de la onda sonora incrementa su intensidad, se multiplica por 22 aproximadamente. 3.- La trompa de Eustaquio sirve para facilitar la ventilaci√ɬ≥n de las cavidades del o√ɬ≠do medio: caja del t√ɬ≠mpano y mastoides. 4.- √ʬĬúReflejo del estribo√ʬĬĚ: Protege, ayuda a disminuir la intensidad de la onda sonora de sonidos muy intensos que podr√ɬ≠an da√ɬĪar al o√ɬ≠do interno.

La fisiología del oído interno es compleja, te dejo que la desarrolles por tu cuenta de forma muy esquemática. Acércate a una biblioteca o trabaja a través de internet.

Existen varias clasificaciones de las hipoacusias.

La clasificación que vamos a seguir en un principio sería la clasificación topográfica, basada en el punto de localización de la alteración que causa la hipoacusia.

Clasificación de las Hipoacusias:
 • Hipoacusias de trasmisi√ɬ≥n
 • Hipoacusias de percepci√ɬ≥n, tambi√ɬ©n llamadas neurosensoriales
1.- Hipoacusias de Transmisión: Se producen por alteraciones en la mecánica de trasmisión de la onda sonora o sonido. Se localizan en el conducto auditivo externo y en el oído medio.

a.- El conducto del oído externo: como un tapón de cera que ocluyera el conducto auditivo externo o una enfermedad inflamatoria del conducto que lo bloqueara totalmente, o una infección que lo llenara de pus. Si te tapas los oídos con los dedos tendrás la misma sensación; prueba a emitir un sonido tapando y destapando los oídos y describe la sensación que tienes, es lo que se nota en una hipoacusia de trasmisión).

b.- El oído medio y más concretamente en la caja del tímpano y en la cadena de huesecillos:
 • Bloqueo de la trompa de Eustaquio que es el conducto de ventilaci√ɬ≥n del o√ɬ≠do medio. Tal vez te ha podido ocurrir con alg√ɬļn catarro, al subir en coche un puerto de monta√ɬĪa, o en alg√ɬļn viaje en avi√ɬ≥n. Puede producirse por causas que producen inflamaci√ɬ≥n y alteraci√ɬ≥n de la funci√ɬ≥n de la trompa de Eustaquio: en ocasiones durante un catarro o en algunas enfermedades que afectan inicialmente a la nariz o a la parte alta de la faringe. La caja del t√ɬ≠mpano puede llenarse de l√ɬ≠quido o moco que se genera en el mismo o√ɬ≠do que dificultan la trasmisi√ɬ≥n del sonido. Generalmente se produce de forma temporal pero en ocasiones puede suceder de manera permanente. Puede tratase con medicaci√ɬ≥n y cuando no se consigue recuperar la audici√ɬ≥n puede operarse
 • Otosclerosis con entre otras cosas fijaci√ɬ≥n del estribo a nivel de la platina en la ventana oval, una enfermedad de car√ɬ°cter hereditario que se da con mayor frecuencia en mujeres de raza blanca y que se manifiesta generalmente con hipoacusia progresiva. Puede operarse (estapedectom√ɬ≠a, y estapodotom√ɬ≠as) para recuperar la audici√ɬ≥n, en general con muy buenos resultados. Ser√ɬ≠a la primera opci√ɬ≥n terap√ɬ©utica. La alternativa a la cirug√ɬ≠a podr√ɬ≠a ser una pr√ɬ≥tesis auditiva.
 • Otitis Medias Agudas o Cr√ɬ≥nicas: Procesos, inflamaciones o infecciones del o√ɬ≠do medio que en ocasiones pueden curarse sin dejar √ʬĬúsecuelas√Ę¬Ä¬Ě o lesiones permanentes y solucionar la hipoacusia (sordera). Existen enfermedades del o√ɬ≠do medio, como puede ser una infecci√ɬ≥n, que pueden dejar secuelas o alteraciones que pueden ir desde cicatrices que limitan la movilidad de la membrana del t√ɬ≠mpano y la cadena de huesecitos hasta destrucciones de alguna parte (con mayor frecuencia las partes pr√ɬ≥ximas a la articulaci√ɬ≥n del yunque y el estribo) o de toda la cadena t√ɬ≠mpano-osicular (membrana timp√ɬ°nica y huesecitos del o√ɬ≠do). Tal vez esto contesta a una de las preguntas que te planteabas sobre la infecci√ɬ≥n y la audici√ɬ≥n: Una infecci√ɬ≥n del o en el o√ɬ≠do a parte de la posibilidad de complicaciones graves que puede producir, puede curarse totalmente sin secuelas o alteraciones residuales. Pero tambi√ɬ©n en ocasiones por las caracter√ɬ≠sticas de la infecci√ɬ≥n y del o√ɬ≠do o del estado de la inmunidad o las defensas de una persona, o sus caracter√ɬ≠sticas personales, puede dejar como secuela una perforaci√ɬ≥n del t√ɬ≠mpano, una cicatriz en la caja del t√ɬ≠mpano que limite la movilidad de la cadena o una destrucci√ɬ≥n parcial o total de los huesecillos. Incluso puede en determinadas ocasiones pasar a afectar al o√ɬ≠do interno lo que se traduce en s√ɬ≠ntomas como p√ɬ©rdida de audici√ɬ≥n e incluso alteraciones del equilibrio (v√ɬ©rtigos o sensaci√ɬ≥n de giro o desplazamiento) .

  Las otitis medias agudas suelen responder bien a tratamientos con medicamentos. Pero en los casos en que quedan secuelas como perforaciones del t√ɬ≠mpano que no cierran solas o destrucciones de la cadena de huesecillos pueden recuperarse las p√ɬ©rdidas de audici√ɬ≥n recurriendo a la cirug√ɬ≠a que trata de curar la enfermedad y reconstruir el t√ɬ≠mpano (miringoplastias) y los huesecillos con lo que puede solucionarse o paliar, seg√ɬļn los casos, la p√ɬ©rdida de audici√ɬ≥n: Son t√ɬ©cnicas de cirug√ɬ≠a reconstructiva (timpanoplastias funcionales reconstructivas).
2.- Hipoacusias neurosensoriales o de percepción:

Se deben fundamentalmente a lesiones que se localizan en el oído interno o cóclea, o bien al nervio de la audición o muy raramente a los centros nerviosos.

Las causas pueden ser muy variadas, malformaciones, riego sangu√ɬ≠neo del o√ɬ≠do interno, hereditarias, grandes traumatismos, t√ɬ≥xicos, da√ɬĪo ac√ɬļstico inducido por el ruido ( cuidado con las discotecas, ambientes laborales con muy alto nivel de ruido como chapitas, antiguamente f√ɬ°bricas de telares, martillos pneum√ɬ°ticos, ..., explosiones...)
.......

Otras clasificaciones de la hipoacusia,
  - dependiendo del momento de la vida en que aparecen: cong√ɬ©nitas, perinatales, y adquiridas. - En relaci√ɬ≥n con el desarrollo del habla: Hipoacusia Prelocutiva, antes de que el ni√ɬĪo haya aprendido el lenguaje, postlocutiva si la hipoacusia se desarrolla cuando la persona ya sabe hablar y el cerebro es capaz de reconocer el sonido y el habla, y perilocutiva si coincide en la √ɬ©poca en que comienza a desarrollarse el lenguaje.
A los ni√ɬĪos reci√ɬ©n nacidos deber√ɬ≠a hacerse una prueba muy sencilla para detectar p√ɬ©rdidas auditivas cong√ɬ©nitas totales que hoy d√ɬ≠a pueden tratarse con Implantes Cocleares y recuperar la audici√ɬ≥n. O p√ɬ©rdidas parciales capaces de mejorar con una pr√ɬ≥tesis auditiva. Existen otras posibilidades dependiendo de cada caso concreto.

Hipoacusias totales y profundas en los dos o√ɬ≠dos, en los ni√ɬĪos hasta los 5 √ɬ≥ 6 a√ɬĪos y en adultos postlocutivos pueden tratarse con Implantes Cocleares: Busca en internet , es realmente interesante y relativamente nuevo dentro de la historia de la cirug√ɬ≠a del o√ɬ≠do.

Termino para que tu lo desarrolles √ā¬Ņc√ɬ≥mo se detecta una hipoacusia? En la familia, ambiente social, en clase ... se nota o lo notan los dem√ɬ°s ... En la consulta del m√ɬ©dico Otorrinolaring√ɬ≥logo se tratar√ɬ° de conocer la causa y recomendar el tratamiento adecuado. Le medir√ɬ°n la audici√ɬ≥n y se medir√ɬ° la p√ɬ©rdida auditiva mediante una prueba: audiometr√ɬ≠a.

Perdona si me he extendido. He comenzado con la idea de escribir cuatro líneas y me he dejado llevar por la afición al tema. Te envío mi dirección de correo por si necesitas alguna otra aclaración, más puntual, 6900rjm@comb.es

Tienes muchos puntos del tema para desarrollar. Elabora la redacción del tema con tu lenguaje. Espero que estas anotaciones te hayan sido de utilidad.

Seguro que con tu trabajo conseguirás completar un gran tema y lograr una muy buena calificación. Espero tus preguntas y llegar a conocer la calificación que consigas.

Un cordial saludo en mi nombre y en el de

Societat Catalana d√ʬĬôOtorinolaringologia i Patolog√ɬ≠a Cervicofacial
"Benvolguts metges de SCORL:

Vaig dirigirme a vostès perque estaba fent el meu treball de recerca sobre la sordesa, em vau respondre i em va ajudar molt però encara segueixo treballant i necesitaria una altra informació: la còclea o el cargol,en quins casos es dona, quines son les causes que fan possible que no pugui funcionar bé i s'hagi de posar un implant coclear, tinc informació sobre els implants i el seu mecanisme però no de quins són els extrems als que s'han d'arribar per posar-ne un.

Espero la resposta aviat, moltes gràcies."
Benvolgut Sr./Sra.:

En condicions normals els sons arriben a l√ʬĬôorella a trav√ɬ©s del conducte auditiu. Al fons, els sons fan vibrar el timp√ɬ†, que alhora fa moure els ossets de l√ʬĬôorella (martell, enclusa i estrep). L√ʬĬôestrep estimula una part de l√ʬĬôorella interna (c√ɬ≤clea o cargol) la qual transforma les ones sonores en corrent el√ɬ®ctrica que a trav√ɬ©s del nervi auditiu arribar√ɬ† al cervell.

Existeixen, com vostè ja deu saber, dos tipus de sordesa:
 • la sordesa de transmissi√ɬ≥, en la qual el so no arriba a dins de l√ʬĬôorella perqu√ɬ® hi ha alguna cosa que ho impedeix (tap de cerumen, otitis, etc...). En aquest tipus de sordesa la c√ɬ≤clea (o cargol o laberint anterior) funciona perfectament b√ɬ©, la qual cosa fa que si corregim all√ɬ≤ que impedeix la transmissi√ɬ≥ del so es recuperi l√ʬĬôaudici√ɬ≥ (al treure el tap de cerumen o curar l√ʬĬôotitis). D√ʬĬôaltres causes que produeixen sordesa de transmissi√ɬ≥ s√ɬ≥n aquelles que alteren el moviment i la vibraci√ɬ≥ dels ossets, com l√ʬĬôotosclerosis.
 • la sordesa de percepci√ɬ≥ o neurosensorial √ɬ©s aquella en la que el so arriba perfectament b√ɬ© a dins de l√ʬĬôorella per√ɬ≤ el cargol no funciona b√ɬ© i no √ɬ©s capa√É¬ß de transformar el so en corrent el√ɬ®ctrica. Aquesta p√ɬ®rdua auditiva no t√ɬ© cura, ni amb tractament m√ɬ®dic ni quir√ɬļrgic.
La √ɬļnica alternativa per millorar l√ʬĬôaudici√ɬ≥ en els pacients amb sordesa de percepci√ɬ≥ √ɬ©s usar diferents tipus d√ʬĬôaparells: en general,
 1. els d√ʬĬô√ɬļs extern o audi√ɬ≤fons, que amplifiquen i equalitzen el so adaptant-lo a la p√ɬ®rdua auditiva existent. N√ʬĬôhi ha de molt tipus i caracter√ɬ≠stiques diferents, per√ɬ≤ en general s√ʬĬôusen quan l√ʬĬôorella interna encara funciona prou b√ɬ© com perqu√ɬ® els audi√ɬ≤fons donin un bon resultat auditiu.
 2. els implants coclears, en els que s√ʬĬôestimula directament el nervi auditiu a trav√ɬ©s d√ʬĬôuns el√ɬ®ctrodes col√ā¬∑locats dins del cargol o c√ɬ≤clea mitjan√ɬßant una intervenci√ɬ≥. Habitualment es poden col√ā¬∑locar implants quan la p√ɬ®rdua auditiva √ɬ©s tan severa que ni els audiofons m√ɬ©s potents s√ɬ≥n capa√ɬßos de corregir la sordesa.
Entre les causes m√ɬ©s habituals de sordesa de percepci√ɬ≥ hi ha l√ʬĬôenvelliment de la c√ɬ≤clea (o presbiacusia), les sordeses per excessiva exposici√ɬ≥ a sorolls o l√ʬĬô√ɬļs de determinats antibi√ɬ≤tics. D√ʬĬôaltres causes s√ɬ≥n les sordeses de causa gen√ɬ®tica (algunes heredit√ɬ†ries i altres no) que habitualment s√ɬ≥n sordeses severes i greus que ja es presenten en els nadons i que per la seva severitat fa que els nadons que les pateixen siguin candidats a col√ā¬∑locar-los-hi un implant coclear.

Societat Catalana d√ʬĬôOtorinolaringologia i Patolog√ɬ≠a Cervicofacial
"Em dic J. D. i tinc 47 anys

Ja fa de tres a quatre mesos, que sento xiulets mol aguts a les orelles, sobre tot l√ʬĬôesquerra (van comen√ɬßar les dues a l√ʬĬôhora)

Ara tinc dies millors que d√ʬĬôaltres, per√ɬ≤ hi ha dies que de sobte, augmenten o disminueixen els xiulets, per√ɬ≤ sempre persisteixen.

Avui per exemple estic fatal√ʬĬ¶.. Com es natural he anat al metge. Estic desconcertat, ja que el metge de cap√ɬßalera em va dir que eren problemes de cervicals i em va donar medicaci√ɬ≥ (IDAPTAN I MYOLASTAN) i jo per la meva banda, vaig fer-me fer uns massatges de cervicals√ʬĬ¶. En vista que no hem feia res, vaig anar a un metge privat√ʬĬ¶.m√ʬĬôha sorpr√ɬ®s encara mes el seu diagn√ɬ≤stic, ja que diu que el problema es de retencions de la de la sal√ʬĬ¶.que s√ʬĬôacumula a la orella. I m√ʬĬôhan medicat (FIDIUM) Pot ser possible que realment sigui la sal? En prenia amb molta moderaci√ɬ≥√ʬĬ¶ Cal remarcar que fa 1 any que toco la bateria, per√ɬ≤ el curi√ɬ≥s es que amb dos casos, m√ʬĬôhan dit que no es per aix√ɬ≤√ʬĬ¶..

Hem poden donar cap consell? "
Apreciado Sr. D.:

Los zumbidos de o√ɬ≠do o ac√ɬļfenos son una sensaci√ɬ≥n auditiva que no responde a la existencia de un sonido real, es decir, solo los oye el paciente pero no otras personas y no existe hoy en d√ɬ≠a ning√ɬļn procedimiento capaz de detectarlos.

El mecanismo de producci√ɬ≥n no se conoce aunque sabemos existe una alteraci√ɬ≥n en la conducci√ɬ≥n nerviosa en alg√ɬļn punto de la v√ɬ≠a auditiva (una especie de √ʬĬúcortocircuito√ʬĬĚ).

Pueden desencadenarse por alteraciones en los oídos, columna cervical, circulación, metabolismo o sistema nervioso y también por traumatismos, intoxicaciones, disfunciones psicológicas, efecto de algunos medicamentos e incluso por lesiones en la articulación de la mandíbula.

Tanto, la lesión cervical o la posible retención de sal en el Oído Interno ( Hidops Endolinfático o Enfermedad de Meniére) pueden ser la causa de su síntoma.

Lo más importante es realizar las exploraciones médicas necesarias para intentar averiguar la causa y poder así iniciar el tratamiento oportuno.

Debe tener en cuenta que al haber muchas posibles causas, no existe una medicaci√ɬ≥n espec√ɬ≠fica y efectiva para todos los tipos de ac√ɬļfenos.

Por todo lo anterior, le recomendamos que se ponga en contacto con un Especialista en Otorrinolaringología.

Reciba un atento saludo.

Societat Catalana d√ʬĬôOtorinolaringologia i Patolog√ɬ≠a Cervicofacial
"Srs.

Us envio aquest correu després d'intentar, sense èxit, trobar una audiometria verbal en català.

Fa uns dies van tornar a fer una audiometria a la meva mare, de 82 anys, que en la seva vida quotidiana gairebé només utilitza el català. I, igual que en la darrera (ja fa cinc anys) li van fer en castellà. Em van dir que en català no existeix.

Jo no en s√ɬ© gens d'audiometries, el que s√ɬ≠ que suposo √ɬ©s que una persona d'edat avan√ɬßada que no fa servir gaire una llengua, no obtindr√ɬ† un bon resultat auditiu en aquest tipus de test (deixant de banda el nivell de p√ɬ®rdua auditiva, que en el cas de la meva mare √ɬ©s del 70% a ambdues o√ɬĮdes). S√ɬ≥c fil√ɬ≤loga catalana i crec que seria molt interessant un treball d'aquestes caracter√ɬ≠stiques en un equip interdisciplinar format pels professionals adequats.

Si amb això puc alentar-vos, us diré que la llengua gallega sí que disposa d'audiometria verbal pròpia.

Molt atentament."

Apreciada Sra. M.A.:

L'audiometria verbal en catal√ɬ† de fet existeix per√ɬ≤ actualment les indicacions de les audiometries verbals per part dels otorinolaring√ɬ≤legs ha quedat una mica m√ɬ©s relegada de l'√ɬļs quotidi√ɬ†. Per tant amb les noves tecnologies i m√ɬ®todes diagn√ɬ≤stics, ens han portat a deixar una mica de banda els m√ɬ®todes tradionals diagn√ɬ≤stics.

Bé, en el meu hospital disposem d'una audiometria verbal en català però només en cassete. Estem pendents de rebre-ho en CD però encara no el tenim. Nosaltres li podem deixar el cassete que tenim i vostè en pot fer la còpia sense cap problema i tornar-nos l'original.

En primer lloc ens caldrà escoltar-lo per veure que funciona correctament i després em tornaria a posar en contacte amb vostè per facilitar-li.

Cordialment,

Societat Catalana d√ʬĬôOtorinolaringologia i Patolog√ɬ≠a Cervicofacial
"Estic molt preocupada i dubtosa davant la meva enfermetat: El gener 2010 vaig tenir una sepsis urin√ɬ†ria i vaig estar en coma indu√ɬĮt durant 14 dies amb un 10% de possibilitats de sobreviure, al despertar no sentia res i aix√ɬ≠ he quedat, segons em van indicar per culpa de l√ʬĬô√ʬĬôantibiotic juntament amb di√ɬľr√ɬ®tics diganostic: √ʬĬú sordera bilateral por tratamiento de amikacina 500mg/d. perfusion de furosemida a dosis altas√ʬĬĚ. Presentant audiometria amb una p√ɬ®rdua de 100%% bilateral i abs√ɬ®ncia total de discriminaci√ɬ≥ a l√ʬĬôaudiometria verbal de 100dB, els audi√ɬ≤fons augmenten a 80% la p√ɬ®rdua tonal per√ɬ≤ no li donen discriminaci√ɬ≥ auditiva.

El problema es que per uns soc candidata a l√ʬĬôimplant coclear a l√ʬĬôorella dreta. Per√ɬ≤ per uns altres consideren que s√ʬĬôha de provar una intervenci√ɬ≥ de otosclerosi (estapedectomia) que ja tenia pr√ɬ®viament a l√ʬĬôorella esquerra (ja hi sentia molt poc, crec que utilitzava sols la dreta, per√ɬ≤ era un problema de salut que tenia √ʬĬúaparcat√ʬĬĚ).

Per no allargar mes el meu dilema es: haig de provar la estapedectomia i audi√ɬ≤fons o passar directament a l√ʬĬôimplant ?.

Agraint-lis la seva resposta

Cordialment"

Resposta 1: Sra G. S. Le remito mi respuesta a la consulta que me remite la Societat Catalana d'Otorrinolaringologia i Patologia Cervico-Facial No es f√ɬ°cil hacer una evaluaci√ɬ≥n exacta. Parece tratarse de una persona adulta, pero desconocemos su edad, su estado general y sus antecedentes personales y familiares. Y un dato importante, no disponemos de una audiometr√ɬ≠a tonal con las v√ɬ≠as a√ɬ©reas y √ɬ≥seas que pudiera decantar la respuesta hacia el consejo de una estapedectom√ɬ≠a. La impresi√ɬ≥n es que la afectaci√ɬ≥n auditiva sea bilateral y las dos c√ɬ≥cleas deben estar afectadas. En el lado izquierdo habr√ɬ≠a que a√ɬĪadir la lesi√ɬ≥n previa que sufr√ɬ≠a su o√ɬ≠do Es posible, por lo que deja entrever, que tal vez, en su d√ɬ≠a pudo ser candidata a una estapedectom√ɬ≠a en el o√ɬ≠do izquierdo. Hoy la situaci√ɬ≥n parece radicalmente diferente y la indicaci√ɬ≥n m√ɬ°s probable se decanta a completar un estudio que confirme la posibilidad de un implante coclear en el o√ɬ≠do derecho.

Reciba mi cordial saludo.

Resposta 2:Amb les dades que ens ha fet arribar sembla que la indicaci√ɬ≥ m√ɬ©s clara √ɬ©s un implant coclear probablement a l'orella dreta. L'√ɬļnic dubte que podem tenir √ɬ©s com est√ɬ† l'audici√ɬ≥ per via √ɬ≥ssia, que en tot cas per nivells auditius com els de vost√ɬ®, √ɬ©s molt dificil d'establir amb exactitut. Aix√ɬ≠ si no tenim const√ɬ†ncia d'una hipoacussia transmisiva clara a qualsevol de les dues orelles, aix√ɬ≤ ens permetria contemplar altres alternatives, jo li aconsellaria un implant coclear si la seva patologia de base no ho desaconsella.

Cordialment,

Societat Catalana d√ʬĬôOtorinolaringologia i Patolog√ɬ≠a Cervicofacial
Bon dia benvolguts metges de SCORL,

Ara comen√ɬßar√ɬ© segon de batxillerat, i estic realitzant el meu treball de recerca, i el meu tema s√ɬ≥n els ac√ɬļfens o tinnitus. Fins ara he anat trobant informaci√ɬ≥ en p√ɬ†gines web, llibre i programes de televisi√ɬ≥. Per√ɬ≤ tots aquests afirmen que tenen una soluci√ɬ≥ definitiva per aquesta patologia, per√ɬ≤ totes aquestes solucions s√ɬ≥n diferents.

La meva pregunta √ɬ©s si realment hi ha una cura per el ac√ɬļfens, o tot s√ɬ≥n "remeis milagrosos" que et fan gastar una gran quantitat de diners, et fan anar comprar llibres, suplements, pastilles, etc. i que acaben sense funcionar?

Una buena pregunta √ʬĬúsi realment hi ha una cura per el ac√ɬļfens, o tot s√ɬ≥n "remeis milagrosos".

El ACÚFENO, es un síntoma que se puede definir de forma muy simplista, como la sensación de sonidos que no tienen su origen en una fuente de emisión externa.

Los ac√ɬļfenos se perciben con mayor intensidad en ambiente de silencio, al acostarse por la noche, en ausencia de sonidos o ruidos ambientales que pueden enmascararlo o atenuarlo.

El tema de los ac√ɬļfenos y su tratamiento, es realmente un asunto interesante y controvertido.

Interesante, porque puede ser debido a m√ɬļltiples patolog√ɬ≠as y algunas pueden ser debidas a problemas realmente graves. Porque su intensidad y el grado de malestar pueden ser elevados. Por el elevado n√ɬļmero de personas que lo llegan a padecer; se comenta que m√ɬ°s del 30 % de las personas de m√ɬ°s de 60 a√ɬĪos, han podido padecerlo en alg√ɬļn momento de su vida.

Controvertido, no olvidemos que numerosas ocasiones se trata de una sensaci√ɬ≥n subjetiva dif√ɬ≠cil de cuantificar y de poderla valorar de forma objetiva. Porque no es debido a una causa √ɬļnica, sino que se pueden desencadenar por m√ɬļltiples motivos y que en algunas ocasiones no se llega a identificar el origen; son los que llamamos idiop√ɬ°ticos, o lo que es lo mismo, de causa desconocida.

Podemos enumerar algunas de las m√ɬļltiples (etiolog√ɬ≠as) causas que originan los ac√ɬļfenos:
Procesos localizados en los o√ɬ≠dos, en una escala desde muy leves como un tap√ɬ≥n de cera en el conducto auditivo externo. Otros menos leves como un catarro del o√ɬ≠do medio, incluso m√ɬ°s importantes como infecciones del o√ɬ≠do medio, otosclerosis, √ʬĬ¶ Afectaci√ɬ≥n del o√ɬ≠do interno, por traumatismos ac√ɬļsticos (√ā¬°ojo con el volumen del sonido! al escuchar m√ɬļsica, (reproductores musicales port√ɬ°tiles) discotecas, conciertos, ruido laboral, √ʬĬ¶, exposici√ɬ≥n reiterada a sonidos por encima de los 80-85 decibelios o de los 120 de manera puntual), sordera s√ɬļbita, sustancias con potencialidad otot√ɬ≥xica como alcohol tabaco, determinados medicamentos, √ʬĬ¶), cuadros de v√ɬ©rtigo como la enfermedad de Meni√ɬ®re. Alteraciones vasculares como estenosis carot√ɬ≠dea, malformaciones arteriovenosas, otras anomal√ɬ≠as vasculares, enfermedad valvular card√ɬ≠aca ( estenosis a√ɬ≥rtica), tumores vasculares yugulotimp√ɬ°nicos, √ʬĬ¶ Tumores neurootol√ɬ≥gicos como schwannomas (o neurinomas) del nervio vestibular u otros tumores del √ɬ°ngulo pontocerebeloso, Procesos neurol√ɬ≥gicos, traumatismos craneoencef√ɬ°licos, esclerosis m√ɬļltiple, √ʬĬ¶

En algunas ocasiones no se puede llegar a determinar el origen causal del ac√ɬļfeno y se denominan ac√ɬļfenos idiop√ɬ°ticos.

Los TRATAMIENTOS

Hemos hecho hincapi√ɬ© y enumerado una amplia lista de causas que nos hace deducir que los tratamientos no pueden ser √ɬļnicos.

En medicina hay un axioma √ʬĬúno hay enfermedades sino enfermos√ʬĬĚ. Si tras el estudio de cada proceso, llegamos a conocer su origen, podremos llegar a aplicar unos remedios que pueden ser diferentes para cada caso, incluso para cada persona.

Incluso conociendo el origen, en algunos casos no se consigue la curaci√ɬ≥n del s√ɬ≠ntoma ac√ɬļfeno.

Algunos ac√ɬļfenos se presentan de manera puntual, de muy corta duraci√ɬ≥n que no tienen mayor significado.

En los ac√ɬļfenos de origen desconocido, los tratamientos son m√ɬ°s controvertidos, pero siempre se pueden aplicar t√ɬ©cnicas de reeducaci√ɬ≥n que en muchas ocasiones pueden paliar las molestias. Las terapias de enmascaramiento y reentrenamiento para los ac√ɬļfenos.

En un gran n√ɬļmero de casos, el tiempo puede ayudar a convivir con √ɬ©l, incluso a no llegar a percibirlo si la persona est√ɬ° distra√ɬ≠da en otras ocupaciones. Incluso llegan a desaparecer de forma espont√ɬ°nea.

Un cordial saludo desde la Societat Catalana de Otorrinolaringologia y Patologia Cervico Facial. Esperamos haber podido serle de utilidad y ayudarle a resolver algunas de sus dudas sobre un tema tan interesante como controvertido.
"Molt bon dia doctors,

Em dic N.A., s√ɬ≥c dietista col√ā¬∑laboradora de l'Agencia de Salut P√ɬļblica de Catalunya i actualment estic engrescada en la meva tesina de fi de m√ɬ†ster (m√ɬ†ster en Promoci√ɬ≥ de la Salut)

Necessitaria saber, i per aix√ɬ≤ em poso en contacte amb vosaltres, quins s√ɬ≥n els par√ɬ†metres de toler√ɬ†ncia en decibels per l'o√ɬĮda humana. Nivells de toler√ɬ†ncia, nivells recomanats, nivells perjudicials... Alguna cosa semblant a la taula exposada a: http://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio per√ɬ≤ que provingui d'una font fiable i contrastada.

M'explico, en la meva intervenci√ɬ≥ mesurar√ɬ© els decibels produits durant l'hora de dinar, en diferents menjadors escolars. Tota aquella informaci√ɬ≥ que sigui referent a perjudicis del soroll en l'acte de menjar seria aigua bene√ɬĮda per a mi. Us estaria molt agrairia si em poguessiu facilitar on o com aconseguir aquesta informaci√ɬ≥.

Fins aviat

N.A.
Benvolguda Senyora,

Moltes gr√ɬ†cies per la consulta. Els par√ɬ†metres de toler√ɬ†ncia per l'o√ɬĮda humana depenen de molts factors (edat, temps d'exposici√ɬ≥, freq√ɬľ√ɬ®ncies, gen√ɬ®tica, etc) motiu pel que NO es solen donar dades absolutes, sin√ɬ≥ recomanacions generals com les mencionades a la p√ɬ†gina de wikipedia.

Hi ha dos efectes del soroll ben delimitats:

a. El soroll pot provocar lesions a l'audició (sordesa o hipoacusia).
b. El soroll pot provocar malestar físic i psicològic (ansietat, dificultat per concetrar-te, ect).

Respecte al punt a, hi ha tota una legislació laboral i t'adjuntem un document del Sr. Enric Salesa sobre el tema que creiem et pot ajudar.

Respecte al punt b, és molt individuo depenent i no hi ha dades absolutes.

Esperem que la nostra resposta t'ajuda a aclarir alguns aspectes.

Atentament,
SCORL-PCF

 

 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Major de Can Caralleu, 1-7 (08017) Barcelona. Tel. 93.203.10.50 FAX 93.203.26.18 - scorl@academia.cat