Reunió forana de la SCORL
Hospital General de Granollers
27 de maig de 2000

 
PROGRAMA 9:15 a 9:45
RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ


9:45 a 10:00
BENVINGUDA


10:00 A 10:10
Manifestacions otorinolaringològiques en patología immunològica. A A propòsit de un cas.
J. Comas, C. Margalejo, M. Cantón, M. Amat, J. Fontané
HOSPITAL DEL MAR DE BARCELONA

10:10 A 10:20
Radionecrosi laríngia
J. Serra, F. Crego, X. Serres, J.M. Ibáñez
HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS

10:20 A 10:30
Quan costa preservar una laringe?. Un estudi econòmic.
X. León, M. Quer, C. Orús, M. Lopez, R. Gras
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA

10:30 A 10:40
Osteonecrosi de l’articulació temporomandibular com a complicació de colesteatoma
M. García-Abelló, F. Casamitjana, J. Prades, N. Miró, M. Agel, C. Pollan, F. Roca-Ribas, E. Perelló
HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA

10:40 a 10:50
DISCUSSIÓ


10:50 a 11:00
Patologia de les vibracions mecàniques
J. Farré
BARCELONA

11:00 a 11:10
Tuberculosi cervical amb abscés retrofaringi. A propòsit de un cas.
M. Cantón, J. Fontané, J. Comas, C. Margalejo, M. Amat
HOSPITAL DEL MAR DE BARCELONA

11:10 a 11:20
Pseudotumors inflamatoris. A propòsit de dos casos
R. Céspedes, J. Lorente, A.M. García Arumí, R. Solans, M. Perez, R. Caldeón, J. Grasa
HOSAPITAL GENERAL DE LA VALL D’HEBRON. BARCELONA

11:20 a 11:30
Tractament amb càmara hiperbàrica de pacients amb lesions radioinduïdes de cap i coll.
R.D. Ramírez, B. García, E. Aznar, M. Mañós, A. Juan, J. Nogués, M. A. Izquierdo, M. Dicenta.
HOSPITAL PRÍNCEPS DE ESPANYA. BELLVITGE. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

11:30 a 11:40
DISCUSSIÓ


11:40 a 12:10
DESCANS


12:10 a 12:20
Revisió sobre l’actinomicosi en l’esfera otorinolaringològica
A. Albertí, M.L. Oliver, M.D. Martínez, E. Figuerola, P. Ezcurra, J.C. Flores, F. Pellicer, A. Oliach, J. Risco
HOSPITAL JOAN XXIII. TARRAGONA

12:20 a 12:30
Poliposi, poliposi i asma i poliposi, asma i intolerancia a l’aspirina:
olfacció.
J. de Haro, P. Benítez, M. Bernal, J. Mullol, C. Picado
HOSPITAL MUNICIPAL DE BADALONA I HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA.

12:30 a 12:40
Revisió de les estapedectomies realitzades a l’Hospital Clínic: 1992-1999.
P. Martínez, J.J. Sanz, M. Caballero, M.A. Sandiumenge, C. Calvo, L. Riera, I. Al Obid, L.M. Menéndez.
HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA

12:40 a 12:50
Neuroblastoma olfactori
M. Sandoval, R. Vera
HOSPITAL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS. VILAFRANCA DEL PENEDÈS

12:50 a 13:00
DISCUSSIÓ


14:00
DINAR DE CLOENDA
Fonda Europa. Granollers