Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial

  Sant Cugat del Vallès, febrer de 2002

>>veure programa
>>veure abstracts

Benvolguts companys,

Enguany la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial ha dipositat la confiança per organitzar la Sessió Forana d’aquest Curs Acadèmic en l’Hospital General de Catalunya a Sant Cugat del Vallés, la qual cosa ha estat de gran satisfacció per a nosaltres.

La data programada per aquesta Reunió ha estat el dissabte 1 de juny de 2002 i tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Hospital General de Catalunya.

Per tal de confeccionar el programa científic i atesa la proximitat de la data, agrairíem a tots el socis que desitgeu participar amb comunicacions, ens remetéssiu els títols, autors i suport de imatge que preciseu, així com un breu resum de 50 a 100 paraules a la següent adreça:

Dr. Joan Manel Ademà Alcover
Cap de Servei d’Otorinolaringologia
Hospital General de Catalunya
Carrer Gomera, s/n
Sant Cugat del Vallès
08190 Barcelona

També podeu fer aquest enviament a la següent adreça electrònica:

orl@hgc.es

El termini per enviar les comunicacions és el dia 15 d’abril de 2002.

Per qualsevol aclariment, dubte o suggeriment que considereu oportú podeu adreçar-vos a:

Telèfon: 93 565 60 00
Fax: 93 589 26 18
Dr. Joan Manel Ademà
Dr. Eduard Esteller Moré
Dr. Eusebi Matiñó Soler
Servei d’ORL
Hospital General de Catalunya