Reunió forana de la SCORL i PCF
Curs Acadèmic 2003-2004

 
Organitzador: Dr. R. Vera Llaó (Hospital Comarcal del Alt Penedès)
Adreça del Hospital Comarcal del Alt Penedès: C/ Espirall s/n. / Vilafranca del Penedés
Dia: 29-05-2004
Seu de la Reunió Forana: Sala d`Actes Codorniu (Sant Sadurní d'Anoia).
>>veure plànol
>>veure programa

Remetre comunicacions orals per presentar a la Reunió Forana, adjuntant títol, i unresum concís de la presentació de entre 300 i 500 paraules.
Recordin que el primer signant de la comunicació ha d` ésser necessàriament soci de la SCORL i PCF.
Remetre les comunicacions amb format electrònic al Dr. R. Vera: rvera@csap.scs.es
Excepcionalment poden remetre les seves presentacions amb format electrònic a la secretaria de la SCORL i PCF jmontserrat@hsp.santpau.es