Reunió forana de la SCORL
Hospital General de Manresa
10 de maig de 1997

 
PROGRAMA CIENTIFIC
10:00
Acte inaugural


10:10
Els penjalls miocutànis de pectoral major: evolució de la tècnica i indicacions
Drs. X. Leon, M. Quer, M. Venegas, M. Lopez i J. Burgués
Hospital de Sant Pau de Barcelona

10:20
Estenosis laringotraqueals. Revisió dels casos diagnosticats i tractats en el nostre servei des de 1989 a 1997
Drs. M. Foglia, X. Gonzalez, E. Cisa, J. Nogués, J. Menen, M. Mañós, M. Dicenta
Hospital Prínceps d’Espanya de Bellvitge

10:30
Estenosis subglòtiques post-intubació
Drs. F. Casamitjana, F. Roca-Ribas, N. Miró, J. Prades, M. García-Abelló, E. Perelló
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

10:40
Desinserció laringotraqueal com a resultat de un traumatisme tancat de laringe
Drs. C. Orús, E. Esteller, J.M. Ademà
Hospital General de Catalunya. Sant Cugat del Vallés

10:50 DISCUSSIÓ

11:00
Disfàgia secundaria a osteofito cervical.
Drs. M. Caballero, A. Sandiumenge, F. Aguilar, P. Benitez, J.M. Orrit, E. Romero, J.L. Blanch i J. Traserra
Hospital Clínic Provincial de Barcelona

11:10
Tumoració orofaríngea. A propòsit de un cas.
Drs. O. Ferrer, P. Rivas, I. Waecker, Ll. Ramos
Hospital de Viladecans

11:20
Evolució i tractament de les tumoracions parafaríngies. A propòsit de un cas.
Drs. I. Vilaseca, X. Lao, J. Corominas, J. Maiz
Hospital Mutua de Terrassa

11:30
Schwanoma cervical
Drs. I.G. Llorens, C. Romeu, I. Trasserra, Ruiz, Fortuny
Hospital Arnau de Vilanova de Lleida

11:40
Neurofibromes en l’àrea ORL. A propòsit de un cas
Drs. J. Comás, J. Fonatné, M. Amat
Hospital del Mar de Barcelona

11:50 DISCUSSIÓ I DESCANS

12:20
Sinusitis crònica i variants anatòmiques
Drs. J. R. Montserrat, J.M. Fabra, M. De Juan, S. Diez, E. De Dios
Hospital de Sant Pau de Barcelona

12:30
Micosis rinosinusal. Casos ilustratius
Drs. J.C. Flores, M. Gallego, M. Olivé, F. Pellicer, E. Figuerola, J. Risco
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

12:40
Tumor sinusal mesenquimal. Revisió de l’osteomalàcia oncògena amb afectació otorinolaringològica.
Drs. X. Gonzalez, M. Foglia, O. Bravo, R.D. Ramirez, E. Cisa, M. Mañós, M. Dicenta
Hospital Prínceps d’Espanya. Bellvitge

12:50
Condrosarcoma nasosinusal. Caso clínico.
Drs. R. Vergés, R. Verges
Centro O.R.L.

13:00
Cirurgia endoscòpica funcional nasal sota anestèsia local. Tècnica quirúrgica (VIDEO)
Dr. J. Carne
Hospital Residència sant Camil. Sant Pere de Ribes

13:10 DISCUSSIÖ

13:20
Angiosarcoma d’orella externa. Presentació de un cas
Drs. L. Felipe, F. Crego, S. Naches, J. Ibarrondo, J. Serra, C. Pollan
Hospital General de Vall d’Hebron. Barcelona

13:30
Neurinoma acústic bilateral
Drs. D. Deola, A. Pey
Centre Hospitalari i Cardiològic de Manresa.

13:40
Revisió de 130 estapedestomies amb pistó de Teflón
Drs. M. Ibañez, J. Urraca, A. Juanola, J. M. Sanchez Palomero, M. Oller, L. Gavaldà, M. Liern.
Hospital Josep Trueta de Girona.

13:50
Els Ambulatory Care Groups com a mesura de l’activitat de la consulta externa en otorinolaringologia.
Dra. N. Mir. Hospital de l’Esperit Sant. Santa Coloma de Gramanet.
Dr. M. Molinero. Hospital General de Vic
Dr. A. Trilla. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

14:00 DISCUSSIÓ I FI DE LA SESSIÓ.