Reunió forana de la SCORL
Hospital General de Vic
25 de maig de 1991

  10:00
Cáncer O.R.L. a la comarca d’Osona

M. Molinero, J. Lacima, E. Batiste-Aletorn, Franquesa, Gay
HOSPITAL DE VIC

10:10
Presentació de dos casos d’osteïtis necrotitzant d’òs timpanal

R. Avellaneda, J. Perez-Villa
HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL. BARCELONA

10:20
Revisió anatomopatológica de les tumoracions vasculars vistes al Servei d’O.R.L. de l’Hospital de Bellvitge durant els anys 1980 a 1990

J. Carné, R. Bella, J. Menen, R. Jiménez i M. Dicenta
HOSPITAL PRÍNCEPS D’ESPANYA. BARCELONA

10:30
Cirurgia del carcinoma de Si Piriforme

M. Quer, E. Esteller, C. Orús, V. Martínez i J. Burgués
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. BARCELONA

10:40
DISCUSSIÓ


10:50
Carcinomes sincrònics de vies aerodigestives superiors

E. Esteller, M. Quer, C. Orús, V. Martínez i J. Burgués
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. BARCELONA

11:00
Hidrocefalia i Síndrome de Menière

J.M. Ibáñez Romaguera, A. M. García Arumí, J. Galindo Ortego i J. Lao Luque
BARCELONA

11:10
Amigdalitis Complicada amb trombosi de la vena jugular

N. Mir, J. Buges, X. Barceló
HOSPITAL DE SANTA COLOMA. BARCELONA

11:20
Fibroendoscòpia a l’àrea O.R.L.

Muntasell, D. Dinarés, J.M. Torres Esteban
BARCELONA

11:30
DISCUSSIÓ I DESCANS


12:10
Informatització de l’àrea endoscòpica O.R.L.

Sopeña, Boada-Port, M. Vela, M. Oliveras
BARCELONA

12:20
Correlació entre els diferents mitjans de diagnòstic i l’edat, en audiometría infantil.

C. Medà, M. Letourneua
BARCELONA

12:30
Abordatge translaberíntic. Experiencia de 2 anys.

F. Roca-Ribas, N. Miró
HOSPITAL CAN RUTI. BADALONA

12:40
Síndrome de Frei: revisió arrel de dos casos

O. Ferrer, P. Rivas, T. Casasin
HOSPITAL DE VILADECANS. BARCELONA

12:50
DISCUSSIÓ


13:00
Encefalocele etmoidal

J. Lluansí, M. Liern, M. Fernandez, I. Sambola, J. Barbai
HOSPITAL JOSEP TRUETA. GIRONA

13:10
Equip de fonocirurgia. Correlació entre el foniatra i l’otorinolaringòleg

J.M. Torres de Gassó, J.M. Torres Esteban
BARCELONA

13:20
Avaluació de la quimioterapia en el pacient neoplàsic

J. Comas, M. Conti, M. Amat
HOSPITAL DEL MAR. BARCELONA

13:30
Forma inusual de laringitis

P. Garcia Crespillo, J. Camprubí, J. Antonell, J.M. Euras, R. Abad
HOSPITALGENERAL DE VIC

13:40
Paràlisi facial periférica. Utilitat de la Resonancia Magnética Nuclear. Arrel de un cas.

Blasco, R. Jiménez i M. Dicenta
HOSPITAL PRÍNCEPS D’ESPANYA. BARCELONA

13:50
DISCUSSIÓ I FI DE LA SESSIÓ CIENTÍFICA