Reunió forana de la SCORL
Palma de Mallorca
7-8 de maig de 1982

  Reunió forana de la Societat Catalana de O.R.L.
President: Dr. J. M. Montserrat Viladiu
Secretari: J. Oliveras i Cabré

7 de maig de 1982.

Prof. J. Traserra

"Patologia del forat lacerat posterior"

Taula rodona" Otorrees cròniques"

Moderador: P. Abelló
Panelistes: F. Bacci, J. Bosch, V. Fernández-Vila, J. Marcos, G. Olivé, J. Oliveras.

8 de maig de 1982.

Dr. G. Capellá

"Factors pronòstics en el càancer de laringe"

Taula rodona "Obstrucció nasal"

Moderador: J.M. Montserrat Viladiu
Panelistes: R. Avellaneda, F. de la Calle, J.M. Fabra, M. Kadiri, M. Maños,
F. Tolosa.