Reunió forana de la SCORL
Palamos
11 de maig de 1985

  Reunió forana de la Societat Catalana de O.R.L.

President: Dr. E. Berini
Secretari: P. Clarós

10.30h Recepció de participants
11.00h Inauguració
11.10h Comunicacions lliures
  .Dr. J Farré "Voz cantada y laringe"
  .Drs. J Viscasillas, Mª. A.Clavería, A. Sabín "Imperforación de coanas"
  .Drs. D. Dinares, J.M. Riera, J.M. Torres "1º caso de neurinoma cervical"
  .Dr. E. Perelló "Disfonías funcionales"
  .Drs. J.M. Ademà,J.M. Fabra, J.M. Montserrat "Drenaje sinusal permanente"
  .Drs. J. Domenech, F. Sabaté, F. Ferran "Nuestro resultado en la cirugía del colesteatoma"
  .Drs. M. Maños(Jr.), M. Mañós "Estenosis subglótica post-intubación prolongada"
13.30h Recepció a l´ Ajuntament de Palamós
14.30h Dinar al restaurant Big-Rock (Palamós)