Reunió forana de la SCORL
Hospital de Reus
24 de maig de 1986

 
SESSIÓ AUDIOVISUAL

11:20 a 11:40
"Cirurgia del sac endolinfàtic"
Dr. P. Abelló

11:40 a 11:55
"Imperforació de coanes"
Dr. P. Clarós

11:55 a 12:20
"Endoscopia aerodigestiva en el niño"

Dr. P. Clarós

12:20 a 12:40
"El Vértigo"

Dr. R. M. España

12:40 a 13:00
"Filogenia Nasal"

Dr. R. Avellaneda

EXPOSICIÓ DE POSTERS

Nº 1 Actividad docente del Departament de O.R.L.
Dr. J. Romeu

Nº 2 La Citología en O.R.L.
Dr. J. Romeu , Dr. R. Faus

Nº 3 Embriologia del tap meatal
Dr. P. Abelló

Nº 4 Possibilitats actuals en el diagnòstic i tractament del malalt amb acúfen subjectiu idiopàtic.
Dr. J. Doménech, Dra Carulla

Nº 5 Resultats de la Septo-Rinoplastia
Dr. E. Gaynes, Dr. J. Coromina

Nº 6 Microcirculació a la mucosa nasal
Dr. F. Escolà

Nº 7 Ototoxicitat per eritromicina
Dr. F. Ferran, C. Agustí, A. Morelló, J. Comas

COMUNICACIONS

10:00 a 10:10
La Docencia en O.R.L.

Dr. J. Romeu

10:10 a 10:20
Amiloidosis laríngea

Dr. J. Doménech, Dr. J.L. Blanch

10:20 a 10:30
Recidivas peritraqueales

Dr. P. Fortuny, Dr. P. Quesada

10:30 a 10:40
Flemón periesofàgico cervical como consecuencia de cuerpo extraño

Dr. A. Morelló, Ferrer, F. Ferran

10:40 a 10:50
Sarcoidosis de amígdala

Dr. J. Coromina, A. Tuneu, A. Perpiñan, M. Quer, N. Mir

10:50 a 11:00
Patología nasosinusal y asma infantil

Dr. J. Farré Sostres

11:00 a 11:10
Leishmaniosis nasal. A propósito de un caso

Dr. J. Roura, M. Moragas

11:10 a 11:20
Pseudotumor maxil.lar en un nen

Dra. C. Medà, M. Droguet, D. Folch, J.L. Ramos

11:20 a 11:30
Paràlisi facial secundaria a una otitis aguda

Dr. M. Molinero, N. Esteva, A. Lopez, J.M. Samarra

11:30 a 11:40
Otosclerosi infantil. A propòsit de un cas

Dr. P. L: Salva

11: 40 a 11:50
Fístulas arterio-venosas auriculares, como causa de acúfenos pulsátiles

Dra. A. García, P. Quesada

11:50 a 12:00
La sordessa. Problema major de salut comunitària.

Dr. M. Bonet

12:00 a 12:10
DISCUSSIÓ