Reunió forana de la SCORL
Hospital Mutua de Terrassa. Barcelona
22 de maig de 1993

 
PROGRAMA

10:00 h. Presentació

10:15 h. Amiloidosis laríngea. A propòsit d’un cas.
Dr. Molinero, Hospital de Vic

10:30 h. Tiroides lingual. A propòsit d’un cas.

10:45 h Doble Tiroides ectòpic no funcionant. Abordatge unic cervical transvers. A propòsit d’un cas.
Drs. J.M. de Haro Licer, J. Maeso. Hospital Municipal de Badalona

11:00 h Sorpresa Anatomo-Patològica en una adenopatia laterocervical.
Drs. M. Maristany, A. Olmo, A. Idígora, I. Vilaseca, F. Larosa, M. Guirao, J. Broto
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

11:15 h Discussió

11:30 h. Tumors cartilaginosos de laringe

Drs. Dinarés, Torres-Esteban Vela, Oliveras, Montasell.
Hospital L’Aliança. Barcelona

11:45 h Limfomes no Hodgkinians associats a infecció per H.I.V.
Drs. García-Rodríguez, Ros, Freixa, Crusat, Ortega, Vera, Nogués, Dicenta.
Hospital Prínceps d’Espanya. Bellvitge

12:00 h. Complicacions del Penjall Miocutàni del pectoral major en reconstrucció cervical.
Drs. X. León, M. Quer, J. Burgués
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

12:15 h. Tuberculosi d’Oída
D A propòsit d’un cas.s. X. Maix, J. oromina, A. Planes, J. More, C. Sanchez, P. Coscojuela, X. Garau
Hospital Mutua de Terrassa.

12:30 h. Discussió

12:45 h. Carcinoma d’Oída. Abordatge Otoneuroquirúrgic.
Drs. Vera, Mañós, Gil, Nogués, Menem, Jimenez, Dicenta
Hospital Prínceps d’Espanya. Bellvitge

13:00 h. Metàstasis Nasal d’un Carcinoma d’origen bronquial
Drs. T. Añó, J. Risco, F.M. Pellicer, E. Figuerola, A. Sans, H. Guiral
Hospital Joan XXIII de Tarragona

13:15 h. Exploració Olfactomètrica amb Computerització de Dades
Drs. J. M. de Haro Licer, J. Maeso Riera
Hospital Municipal de Badalona

13:30 h. Estesioneuroblastoma i abordatge craneofacial
Drs. J. Coromina, J.L. Maestro de León, X. Maiz, A. Planes, J. Moncunill, P. Coscojuela
Hospital Mutua de Terrassa

13:45 h Discussió