Reunió forana de la SCORL
Hospital Sant Jaume d'Olot a Perpinyà
20 de maig de 1995

  10:00
Benvinguda de l’Ill. Alcalde d’Olot Sr. Pere Macias
COMUNICACIONS

10:10
Exoftalmos progressiu i cefalea en un home de quaranta-un anys.
J. F. Barbas, I. Sambola, M. Oller, J. Urraca, M. Ibáñez, J.M. Palomero.
HOSPITAL "JOSEP TRUETA" DE GIRONA

10:20
Utilitat del "salivary by-pass tube" a la reconstrucció post-faringectomia circular.
X.Leon, M. Quer, D. Agudelo, S. Diez, J. Burgués
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA

10:30
Estudio microbiológico en 154 pacientes con otorrea crónica.
I. Asarta, J. Serra, F. Crego, J. Ibarrondo, I. Argumedo, Galindo, S. Naches, C. Copamnyó.
HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA VALL D’HEBRON. BARCELONA

10:40
Expressió del gen p53 en els tumors de cap i coll.
F. Roca-Ribas, N. Miró, J. Prades, A. Barnadas, X. Lao, F. Casamitjana, E. Perelló.
HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA

10:50
DISCUSSIÓ


11:00
Tumor mixte de presentació subglòtica
J. Nogués, M. Maños, J. Gonzalez, M. Foglia, M. Dicenta
HOSPITAL UNIVERISTARI "PRÍNCEPS D’ESPANYA". BELLVITGE

11:10
Alternatives terapèutiques en les epistaxis secundàries a la síndrome de Rendu-Osler-Weber.
M. Guirao, F. Aguilar, P. Benítez, F. Larrosa, M. Maristany, I. Vilaseca, J.M. Orrit, E. Romero.
HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA

11:20
Polipois, Eosinofilia i Asma
H. Massegur.
HOSPITAL SANTA CATERINA DE GIRONA
M. Quer.
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA

11:30
Factors pronòstic en els papil.lomes invertits
E. Trias, F.J. Sancho, J.R. Montserrat i J.M. Fabra
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA

11:40 DISCUSSIÓ I DESCANS

12:10
Anatomia i cirurgia del retrotimpà i protimpà (Vídeo)
H. Massegur i J. Lluansí.
HOSPITAL SANTA CATERINA DE GIRONA
J. Ademà.
HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA. SANT CUGAT DEL VALLES.
A. Jürgens.
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA

12:20
Un any de microcirurgia endoscòpica nasosinusal. Indicacions, técnica i valoració
J. Carné.
HOSPITAL RESIDENCIA ELS CAMILS. SANT PERE DE RIBES

12:30
Tumoració de dors nasal en l’infant
Guiral, Flores, Reverter, Sans i Risco
HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA

12:40
Sistema CER-MAPFE d’estadiatge de la patología nasosinusal tractada amb cirurgia endoscòpica. Primers resultats de validació del sistema
E. Esteller, J.M. Ademà I C. Orus.
HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA. SANT CUGAT DEL VALLES.
H. Massegur.
HOSPITAL SANTA CATERINA DE GIRONA.

12:50 DISCUSSIÓ

13:00
Estudio auditivo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
I. Argumedo, I. Asarta, J. Serra, S. Naches, J. Lorente, M. García, P. Quesada, T. Sagales.
Servei de Neurofidiologia HGU i Servei d’ORL.
HOSPITAL DE LA VALL D’HEBRON DE BARCELONA

13:10
Estapedectomia versus estapedotomia
J. Pinart, E. Trias, E. Matiñó, V. Montoro
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA


13:20
Síndrome de Logan. La nostra experiencia.
M. Sandoval, R. Vera, G. Arias, R. Jiménez, M. Dicenta
HOSPITAL UNIVERSITARI PRINCEPS D’ESPANYA. BELLVITGE.

13:30
A propòsit de un cas d’abscés cervical
P. Ribas, O. Ferrer, Walker, D. García.
HOSPITAL DE VILADECANS. BARCELONA

13:40
DISCUSSIÓ I FI DE LA SESSIÓ