Reunió forana de la SCORL conjuntament amb 
la SCORL de Catalunya Nord
1 de juny de 1996

  COMUNICACIONS Nº 1 Adenoma pleomorfo de C.A.E. y Oído Medio: A propósito de un caso
M. Ibáñez, X. Urraca, M. Ollé, J.M. Sánchez-Palomero, J. Trull, I. Sambola y M. Liern
HOSPITAL "JOSEP TRUETA" DE GIRONA

Nº 2 Melanome des muqueuses ORL a proposd’un cas. Revue de la Literature
R. Belliato, Y. Amourache, J. Mané
PERPINYÀ

Nº 3 Consequències d’un programa de traqueotomia precoç en malalts d’UCI
E. Esteller, J. Ibañez, C. Orús, J.M. Ademà, M. Nolla
HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA. SANT CUGAT DEL VALLÉS

Nº 4 Bilan des pneumococcies resistants en Catalogne
J. Mané.
PERPINYÀ

Nº 5 Quists limfoepitelials de glandules salivals i SIDA: A propòsit de 3 casos.
R. Lacarte, O. Ferrer, A. Torremilans, Ramos L., Javaloyas M., Valdés M.
HOSPITAL DE VILADECANS. BARCELONA

Nº 6 Influència de l’edat en els carcinomes de laringe
X. León, M. Quer, M. Gurri, V. Montoro, J. Burgués.
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA

Nº 7 La Chirurgie Thyroidienne
G. Balmigere
PERPINYÀ

Nº 8 Linfoma de células T a nivel del seno frontal como presentación excepcional en dicha localización
E. Romero, J.M. OIRT, A. Rovirosa, J.J. Grau, P. Castro, J.L. Blanch
HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA

Nº 9 Amelie-les-Bains, Station Thermale
R. Gouzy
AMELIE-LES-BAINS

Nº 10 Paràlisi facial bilateral. Anàlisi de quatre casos.
G. Arias, M. Sandoval, E. Amilibia, M. Foglia, J. Nogués, M. Dicenta
HOSPITAL UNIVERISTARI "PRÍNCEPS D’ESPANYA". BELLVITGE

Nº 11 Osteomes naso-sinusals. Serie de 22 casos
J. R. Montserrat, M. de Juan, J.M. Fabra, P. Venegas i E. Matiñó
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA