LX REUNIÓN INTERHOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE ORL
DE ARAGÓN Y CATALUNYA

Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza
11 de junio de 2005.
Salón de Actos “Muñoz y Fernández” del Hospital General
Email: aortizg@salud.aragon.es
Telf: 976 76 55 98
Remetre els títols de les comunicaicons I autors abans del 31 de maig de 2005.
Per tal de publicar-ho al Llibre de Resums remetre també un petit resum de la comunicació (Font Arial número 8)

>> veure programa preliminar