Inici | www.academia.cat | contacte | Avís Legal | Català · Castellano · English
Ho sentim, aquest contingut no està disponible en l'idioma actual

Personatges

Aproximació a la biografia del
Doctor Josep Prades Pla


El Dr. Josep Prades Pla va nèixer a Rossell, Castelló, el 10 d’abrilde 1919. Llicenciat en Medicina i Cirurgia el juny de 1945 per la Facultat de Medicina de Barcelona. Va ser metge agregat en la Càtedra d´O.R.L de l´Hospital Clinic de Barcelona sota la direcció del professor Dr. F. Casadesus, des del febrer de 1948 fins al maig de 1954, obtenint el títol d’especialista en Otorinolaringologia.

El maig del 1954 va ingressar en el servei d´O.R.L de l´Hospital de la Creu Roja de Barcelona. El any 1961 va ser nomenat per pròpia vàlua Cap del Servei d´ORL d´aquest hospital, càrrec que va ocupar, amb una gran projecció internacional fins al 1979, any en què va morir.

Va organitzar, dirigir, i dictar més de 50 cursos de les tres branques de l´especialitat, en els quals van assistir-himetges de tots els països del món. El primer curs el va organitzar el juliol de 1966. La gran quantitat de cursos de dissecció de l´Os Temporal i de Microcirugia Endonasal que va organitzar van gaudir d´un gran prestigi. En aquest sentit va ser fonamental la creació l´any 1972 del Laboratori de Dissecció de l´Os Temporal, instal.lat en el servei d´ORL de l´Hospital de la Creu Roja. Aquest laboratori va ser fundat y subvencionat pel Dr. Prades i va ser el primer laboratori instaurat a Europa i el segon a escala mundial. Disposava de 17 microscopis de cirurgia i de tot el material necessari per a l´ensenyament pràctit de la microcirurgia de l´oïda i endonasal.

Va fer cursos i conferències en totesles Facultats de Medicina d´Espanya. Va ser membre de la societat Espanyola d´O.R.L desde la seva fundació. Va ser un dels iniciadors de l´aplicació del microscopi a la cirurgia d´O.R.L. Va ser un dels principals difussors de la microcirugia de laringe a nivell nacional i va destacar per ser el principal difusor, a nivell mundial, de la microcirugia endonasal. Els seus treballs i aportacions en aquest últim camp van posicionar les bases pel desenvolupament de la cirurgia endonasal i van ser fonamentals per arribar al que avui és aquest tipus de cirugia, ja sigui mitjançant l´aplicació del microscopi o de l´endoscòpia.

Fruit de la inmensa activitat científica que va tenir, són molts els articles publicats a les revistes de l´especialitat d´àmbit mundial i les ponències dictades en els òrgans oficials de les corresponents societas nacionals. El 1971 se li encarrega, per votació, la redacció de la ponència del Congrés Espanyol d´Otorinolaringologia, i publica una monografia sobre“Microcirugia Endolaringea”. El 1974, també per votació,se li encarrega la redacció de la ponència del Congrés Nacional sobre “Microcirugia Endonasal”. El 1976 publica el llibre “Microcirugia de la fosa pterigomaxilar” segons tècnica personal. El 1978 és nomenat membre del Bureau executiu de la societat llatina d´O.R.L.

El Dr. J. Prades va destacar per tenir una visió de les coses que li va permetre avançar-se en moltes matèries al temps en què va viure. Un exemple és el que avui es coneix com a Cirurgia Major Ambulatòria. Prades, ja des de la dècada dels 60 feia la major part de les seves cirurgies de forma ambulatòria, incloent tota la cirurgia de l´oïda (cirurgia del colesteatoma, del sac endolinfàtic, estapedectomies....)

Home amb una àmplia experiència i amb una gran habilitat quirúrgica, va destacar en tots els camps de l’ O.R.L. Les seves inquietuts científiques i la seva gran capacitat de treball el van portar a ser pioner en l´aplicació i el desenvolupamentde la microcirugia endolaríngea i endonasal. En el camp de l´otoneurocirurgia, arran de la seva estada a Los Angeles amb el Dr. William House, va contribuir al desenvolupament de la cirurgia del neurinoma a Espanya mitjançant la difusió de la seva pròpia experiència quirúrgica i la realització de múltiples cursos sobre la matèria. Va ser el primer otorrino en col.locar un implant coclear a Espanya i un dels primers a nivell mundial l´any 1977. Es tractava d´un implant coclear monocanalde fabricació nacional del qual es van beneficiar els primers pacients implantats al nostre país. La seva mort prematura li va impedir veure el posterior desenvolupament fins arribar als magnífics resultats que tots coneixem amb els implants coclears actuals. Va destacar també en el camp de la cirurgia otològica per ser una persona que va buscar sempre la racionalització i la simplificació dels procediments quirúrgics, sent un exemple d´això l´aplicació de l´abordatge endoaural o a través del CAE per a tota la cirurgia de l´oïda, inclosa la cirurgia del colesteatoma o del sac endolinfàtic.

La passió per la seva feina el va portar a ser un entusiasta difussor dels seus coneixements per la qual cosa era habitual veure´l en les sessions quirúrgiques envoltat de metges de totes les nacionalitats. Va ser tanmateix el dissenyador i creador d´una gran part de l´instrumental quirúrgic que utilitzava, tant en la cirurgia d´oïda com de nas i de laringe.

La seva tasca l´estranger

A més de desenvolupar una tasca important dins l´àmbit estatal , el Dr. Prades va saber trobar temps per realitzar cursos i conferències mésenllà de les nostres fronteres.

Als anys 1966, 1968 i 1969 és convidat per la societat Belga d´ORL per pronunciar conferències sobre la cirurgia de l´oïda, a Brussel.les.

El 1967 és convidatper la societat anglesa d´O.R.L per donar conferències sobre la cirurgia funcional d’ ORL a Oxford i convidat pel Congrés Xec d’ ORL a Praga.

El 1968 dicta un curs de Cirurgia de l´Oïda a Lima (Perú), Santiago de Xile (Xile), i Córdoba (Argentina).

El 1969 és nomenat professor extraordinari en el Congrés Mundial d’ ORL. A Mèxic va dictar un curs de microcirurgia endonasal i un altre de microcirurgia endolaríngea.

El 1970 és convidat d´honor als congressos d´O.R.L celebrats a Rumania i Italia.

El 1971 és convidata dictar un cursa la “ Keio University” de Tokio. Dicta també un curs a la Fundació Veneçolana d´ORL.

El 1972 és convidat al congrés d´ORL d´Asia i Oceania celebrat a Taiwan. El mateix any va dictar cursos a Alexandria (Egipte), La Paz (Bolivia), Santiago de Xile (Xile) y a la Plata (Argentina).

El 1973 és ponent en un debat sobre Cirurgia del Vertigen al Congrés Mundial celebrat a Venècia.

El 1974 se li encarrega la ponència oficial sobre “Homoingerts de l´oïda” celebrat a Còrdoba (Argentina), on va dictar un curs de Cirurgia de l´Oïda.

Al 1975 és convidat a participar en els congressos d´ORL de Bali, Veneçuela i Egipte.

El 1976 vadictar cursos de microcirurgia d´ORL a Rio de Janeiro, Nova Orleans i Santiago de Xile. Va ser convidat especial de la societat francesa d´ORL per parlar sobre la “Neurectomia del Nervi Vidià” a París.

El 1977 se li va atorgar el primer premi en l´exposició científica del XI Congrés Mundial d´ORL a l´Argentina on va dictar cursos. Va dictar també un curs sobre avenços en cirurgia de l’oïda i de la fosa pterigomaxilar, a Sao Pulo (Brasil). Es convidat com a professor a l´Hospital Foch de París i Marsella.

El 1978 va ser convidatcom a professor en el curs de Microcirurgia de l´oida a l´Hospital Foch de Parísen elprimer curs internacional d´implants coclears.

Va fer cursos sobre cirugia de l´oïda i del nervi Vidià a Bucaramanga.

En l´àmbithumà, el Dr Prades va ser una persona d´una gran qualitat humana. De tracte personal afectuós i senzill, va saber aconseguir l´estima i admiració d´aquelles persones que el van conèixer. Va saber establir una relació especial amb els seus pacients a partir de la qual aconseguia generar una confiança i esperançes, que el malalt agraïa profundament. La majoria dels múltiples col.laboradors i residents que van treballar amb ell el recorden amb carinyo i també recorden la seva enorme capacitat de treball. Per totes les seves qualitats humanes i científiques, va ser guardonat en vida amb nombrosos honors i distincions. Va ser elegit membre d’honor de moltes de les societats nacionals i internacionals d’ORL (Alemanya, Argentina, Brasil, Xile, França, Perú, etc.)

Un dels últims homenatges que va rebre va ser la concessió de la Medalla d´Or de la Creu Roja.

El 26 d´agost de 1973 va ser nomenat Fill Predilecte de la vil.la de Rossell.

El juny de 1976 el rei Joan Carles I li va atorgar la Creu del Mèrit Civil.

El Dr Prades va morir a Barcelona el 3 de Setembre de 1979. El Dr Prades serà merescudament recordat per haver estat a nivell mundial i en el nostre país, un entusiasta promotor i divulgador de la microcirugia otològica, laríngea i nasal.

PUBLICACIONS

Prades J. La anestesia general en la amigdalectomía y adenoidectomía infantil. Nuestra metódica. Sesión clínica. Hospital de niños pobres de Barcelona. Febrero 1960.

Prades J. Nuevo inhalador para anestesiade corta duración en ORL. ActaORL Ibero-Américana.Año XXII, nº 1, Barcelona. 1961.

Prades J. Tratamiento quirúrgico de la sordera. Cronicismos.Vol.nº5. Barcelona. 1961.

Prades J. Las prótesis colgantes en la cirugía de la sordera. Cronicismos. Vol. V Agosto, nº 4. Barcelona. 1962.

Prades J. Los problemas del yunque en la cirugía de la sordera. Anales sección especialidades, 1964.

Prades J. Platina de pericondrio en la cirugía del estribo. Acta ORL Española. Año XVI. Volumen IV. 1965.

Prades J. Platina di pericondrio nella chirurgia stapediale. Estratto del Bollettino delle malattie dell’orecchio della gola del naso. Anno LXXXIII nº4.1965.

Prades J., Colls M. La cuerda del tímpano en la cirugía del estribo. Acta ORL Iber- Americana XVIII, 3. 241- 254, 1966.

Prades J. La cirugía estática de las superficies crónicas del oído medio. Anales de medicina. Vol.LIII., nº 1. Barcelona. Marzo 1967.

Prades J. El injerto en la cirugía del estribo. Las neoplatinas. Acta ORL Iber- Amer .XVIII, 5. 427- 440.1967.

Prades J. La chirurgie statiquedes suppurations chroniques de l ´oreille moyenne. Acta ORL belg. Tome 22, fasc 3- 4. 1968.

Prades J. Néoplatine de pellicule de téflon dans la stapédectomie. Ann.Oto- Laryng. Paris T 84, nº 1. 1968.

Prades J. Análisis bioquímico de los humores del oído interno. Anales de medicina. vol. LV. Marzo, nº 1. Barcelona. 1969.

Prades J. Microlaringoscopia y microcirugía endolaríngea. Anales de medicina. Vol.LV Septiembre. Nº 3. Barcelona. 1969.

Prades J. La cirugía estática de las supuraciones crónicas del oído medio. Acta ORL española. Año XX. Enero-Febrero. Vol. 1. 1969.

Prades J. Cirugía de la fosa media. Acta O.R.L. Iber- Amer. XXI, 1:74- 89,1970.

Prades J. Microlaringoscopia y microcirugía endolaríngea. Acta ORL española. Año XXI, Septiembre-Octubre, Vol. V. 1970.

Prades J., Bargues R. Microcirugía endonasal. Acta ORL Española. Año XXI. Septiembre-octubre. Vol. V. 1970.

Prades J. Le cartilege homologue (ménisque) dans la chirurgie reconstructive de l’oreille moyenne. Acta oto-rhino-laryngol. Belgica. Tome 24, Fasc. 1, 1970.

Prades J. Cirugía de la fosa media. Acta ORL. Ibero- Americana. Año XXI nº 1. Barcelona. 1970.

Prades J. Prótesis combinada en la otoclerosis osteogenética. Acta ORL Española. Año XXI. Noviembre- Diciembre , Vol. VI. 1970.

Prades J. Cirugía descompresiva del vértigo. Acta ORL. Española. Año XX.I Julio- Agosto. Vol. IV. 1970.

Prades J. Microcirugía endonasal. Acta ORL. Ibero-Americana. Año XXI. Nº2. Barcelona. 1970.

Prades J. Cirugía de las lesiones adhesivas post- otíticas. Separata del volumen cirugía funcional de las otitis medias crónicas y sus secuelas. Ed. preparada por el Prof. Dr J. Marco. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Medicina nº 5, 1970.

Prades J. Atresia de las coanas (Microcirugía endonasal). Separata de progresos en ORL, 1970.

Prades J. Microlaryngoscopy and endolaryngeal microsurgery. Reprinted from the proceedings of the second Asia-Oceania congress of ORL. Taipe, Republic of China, Noviembre 14- 17, 1971.

Prades J. Aticoantrotomia transmeatal simple. Acta ORL. Ibero- Americana. XXII. 5 : 491- 515. 1971.

Prades J. Prothèses combinées dans la chirurgie ostéogénétique. Acta ORL. Belgica, Tome 25, Fasc. 4, 567-571. 1971.

Prades J. Técnica microquirúrgica general. Principios fundamentales. Revista internacional de ORL.Año III nº 5. Septiembre- Octubre. 1975.

Prades J. Abord endonasal du sinus maxillaire. ActaORLBelgica. Tome 29, Fasc. 7, 1975.

Prades J., et Bosch J. Homogreffès tympaniques . Médecine et hygiène. 33:1505- 1506. Genève. Octobre 1975.

Prades J., Gonzalez P. Consideraciones Anatomoquirúrgicas en el abordaje transtemporal del conducto auditivo Interno. Anales ORL. Iber. Amer. III, 4:455-469,1976.

Prades J. Vehículos Timpánicos Homólogos Moldeados (homoinjertos). Resultados. Anales 0RL, Iber-Amer. III, 1: 116-128,1976.

Prades J., Bosch J. Los materiales autólogos y homólogos en la reconstrucción timpanoosicular. Acta ORL Española.1976.

Prades J., Slavutsky V. Homogreffès tympaniques modelées et conservées. Les cahiers d’ ORL, T. 11, nº 3. 1976.

Prades J., Ferré J., Lorca J. Un caso de Linfosarcoma de amigdala. Archivos del instituto de medicina practica. Barcelona. 1976.

Prades J., Bosch J., Ries Centeno. Fibrocartílago-menisco-moldeado, como homovehículo timpánico (homoinjerto). Acta 0RL Española. Año XXVII. Volumen II. Marzo-Abril 1976.

Prades J. Consideraciones anatomo-quirúrgicas en el abordaje transtemporal del conducto auditivo interno. En Claus-Frenz Claussen. Clinical equilibriometry and audiology. Proceedings of the neurootological and equilibriometric society reg. Hamburg.Verlag publisher. Pag: 301-315. 1976.

Prades J., Tolosa A., Schmidt R. Abordaje endonasal de la fosa pterigomaxilar(pterigopalatinomaxilar). ActaORL española . Año XXVII. Marzo- Abril. Volumen II. 1976.

Prades J. Campo quirúrgicofundamental en la cirugía transtemporal del conducto auditivo interno. Acta ORL española. Año XXVII. Volumen V. Septiembre-octubre 1976.

Prades J., BoschJ. Nueva vía de abordaje quirúrgico de la fosa pterigomaxilar.

Anales. ORL Iber-Amer. IV, 3: 165-178, 1977.

Prades J., Bosch J. Nueva vía de abordaje quirúrgico de la fosa pterigomaxilar.

Anales. ORL Iber-Amer .IV 3:165-178,1977.

Prades J. Triángulo mudo. Anales ORL. Iber- Amer. IV, 3:283-297.1977.

Bouche J., Frèche C, Prades J., Chevalier et Lerault P. Les voies d’abord du nerf vidien. Ann. Oto- Laryng.94, nº9, 541-546. (Paris). 1977.

Prades J. Rinoneuromicrocirugía. ORL. Dips. Nº 3, 1977.

Prades J. Rinoneuromicrocirugia. Revista internacional de ORL. Año V nº 3. Mayo-Junio. 1977.

Prades J. Nueva vía de abordaje quirúrgico de la fosa pterigomaxilar. Anales ORL. Ibero-Americanos. IV, 3:165-178 ,1977.

Prades J, Bosch J., Colomina R., Monferré A. Un modelo de implante multicanal intracoclear. Anales ORL, Iber-Amer, V, 3: 345-354, 1978.

Prades. J, Abordaje endonasal de la fosa pterigomaxilar Rinoneuromicrocirugía. Dal bollettino delle Malittie dell’ orecchio, della gola, del naso. Anno XCV. Numero unico-1978

Prades J, Précisions techniques concernant la neurectomie du vidien par voie endonasale. Ann. Oto-laryng. (Paris). 95 nº 1-2, 143-147. 1978.

Prades J. Microchirugie nasale. Les Cahiers d’ORL. T.13. nº 4. 1978.

Prades J. Abordagem endonasal. Revista Brasileira de ORL .44.1978.

Prades J. Abordaje endonasal de la fosa pterigomaxilar rinoneuromicrocirugia. Dal bolletino delle malattie dell´orecchio, della gola. Del naso. Ano XCV. numero unico. Pacini editore. Pisa. 1978.

Prades J. Microchirurgie nasale. Rhinoneuromicrochirurgie. Les Cahiers d´orl. T.13.- nº 4. 1978.

Prades J. Causas de fracaso y complicaciones en la cirugía de las otorreas. Año VII nº 6. Noviembre - Diciembre. 1979.

Prades J. Neurectomíatransatical delpetroso mayor en las rinitis vasomotoras, tubaritis y algias post-otíticas. Revista internacional de ORL. Año VII. Nº 6. Noviembre-Diciembre. 1979.

Prades J., Bosch J., Colomina R., Monferré. Nuestra experiencia en los implantes multicanales intracocleares. Resultados. Acta ORL Esp. 30. 201-208,1979.

Prades J., Bosch J., Rodriguez-Mendez, Zorita C. Amiloidosis primaria de laringe. Revista internacional de ORL. Año VII. Nº 6 Noviembre - Diciembre. 1979.

Prades J. Abordaje transmeatal de la cóclea en los implantes cocleares. Acta ORL española. Volumen 32. Fascículo1. Enero – Febrero. 1981.

 

 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Major de Can Caralleu, 1-7 (08017) Barcelona. Tel. 93.203.10.50 FAX 93.203.26.18 - academia@academia.cat