Detall activitat

Vlll Jornada Comissió Cap i Coll: El després del tractament oncològic: Rehabilitació en cap i coll
Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Dijous, 7 de març de 2024

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 7 de març de 2024 | 09:15 - 15:00
09:15 - 15:00
Jornada Cap i Coll > Can Caralleu - Sala 10