Detall activitat

lX Jornada de la Comissió de Cap i Coll
Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Dijous, 6 de març de 2025

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 6 de març de 2025 | 09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
lX Jornada de la Comissió de Cap i Coll > Can Caralleu - Sala 3