Inici | www.academia.cat | contacte | Avís Legal | Català · Castellano · English
Sorry, this content is not available in this language

Normes Editorials

L’apartat de Divulgació de la plana Web de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial resta obert especialment als membres de la SCORL, encara que es podran introduir articles escrits per d’altres professionals que el comitè editorial consideri aclaridors i de interès en relació a la nostra especialitat.

Els articles seran escrits en lèxic senzill i de fàcil amb comprensió per tal de poder tenir la màxima difusió i arribar al públic en general amb la claredat suficient.

L’extensió dels articles no serà superior a les dues planes per tema. Es podran incloure dibuixos o esquemes que l’autor consideri aclaridors pel text.

El comitè editorial recomana que al final de l’escrit es faci una breu referència bibliogràfica o d’adreces electròniques fiables i accessible per a la població a la que van dirigits.

El comitè editorial pot sol·licitar els temes que consideri adients tot i que resta obert a tots els suggeriments adreçats per part dels membres de la Societat tant en referència als temes com als autors.

El comitè editorial tindrà molt en compte el fet de que no es pot fer publicitat personal ni de cap institució en els escrits que surtin publicats. Tanmateix cal evitar en la mesura del possible fer referències a experiències pròpies, especialment si no han estat contrastades per la societat científica internacional.

Cal evitar l’exposició de tècniques o tractaments poc contrastats o de dubtosa eficàcia que puguin crear confusió o falses expectatives a la població a que van adreçats els escrits.

Els escrits son responsabilitat última de l'autor i expressen i manifesten el seu criteri, mai el de la societat.

El Comitè editorial es reserva el dret a modificar o rebutjar els escrits si es considera que perden el sentit per el públic que estan dirigits i no s’atenen a les esmentades normes.

Tots els escrits hauran d’anar signats per l’autor amb nom i cognoms, indicant l’especialitat i el centre de treball.

 

 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Major de Can Caralleu, 1-7 (08017) Barcelona. Tel. 93.203.10.50 FAX 93.203.26.18 - academia@academia.cat